อิศราของเรา

ลูกอิศราฯ

std1.jpg
 แผนที่และการเดินทาง
                    โรงเรียนอิศรานุสรณ์ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกระบี่ ลักษณะในภาพรวมอยู่ในศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่ง

ห่างจากศาลกลางจังหวัดกระบี่ ประมาณ 500 เมตร และอยู่บนเส้นทางถนนกระบี่ ที่ประกอบด้วย เขตพื้นที่การศึกษา

กระบี่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ เรือนจำจังหวัดกระบี่ การประปากระบี่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ วัดแก้ว

โกรวาราม พระอารามหลวง พิพิธภัณฑ์จังหวัดกระบี่ และอยู่ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดอำมาตย์พานิชนุกูล

   
   
เส้นทางที่ 1 ออกทางประตูด้านหลังของโรงเรียน เลี้ยวขวาไปทางถนนวิจิตรเลี้ยวขวาก่อนถึงสุเหร่าบ้านคลองหิน
  และขับรถไปตามถนนในซอยและออกถนนใหญ่ (กระบี่ - เขาทอง) สายที่ 1 ด้านข้างประปากระบี่
  สายที่ 2 ถนนเกียรติกุลข้างร้านเซเว่น สายที่ 3 ผ่านหน้าบ้านพักครูวิทยาลัยเทคนิคตรงข้ามสถานนีิวิทยุ
เส้นทางที่ 2 ออกทางประตูด้านหลังโรงเรียน เลี้ยวขวาไปทางถนนวิจิตร เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าสุเหร่าบ้านคลองหิน
  และเลี้ยวซ้ายขับตรงไปตามถนนคอนกรีตจะออกถนนใหญ่บริเวณวงเวียนด้านหน้าโรงเรียนอุตรกิจ
เส้นทางที่ 3 ออกทางประตูด้านหลังของโรงเรียน เลี้ยวขวาไปทางถนนวิจิตเลี้ยวซ้ายผ่านหน้าสุเหร่าบ้านคลองหิน
  ขับตรงไปตามทางถนนซอย จะออกถนนใหญ่ใกล้ร้านน้องโจ๊กบริเวณสนามเทนนิสใกล้สวนสาธารณธารา
เส้นทางที่ 4 ออกทางประตูด้านหลังของโรงเรียน ขับผ่านหน้าสุเหร่าคลองหินและเลี้ยวขวาข้างสุเหร่า ขับตรงไป
  ตามเส้นทางถนนคอนกรีตจะออกถนนใหญ่ใกล้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่)